Ty kontra ważny egzamin

kwietnia 11, 2017 annnathalie 46 Comments

„Nauka nie ma żad­nej ojczy­zny, gdyż wie­dza ludzka obej­muje cały świat. ”Ludwik Pasteur Czy ten cytat nie jest praw­dziwy? To tylko zda­nie, a poka­zuje tak wiele. Uczymy się czę­sto tego co do życia nie jest nam potrzebne. Nie tylko pol­ski, ale i wszyst­kiego do okola. Tra­cisz moty­wa­cję do nauki? Pocie­szę Cię, że nie jeste­ście sami. To co napi­sa­łam jest total­nym bana­łem prawda? Nie­spełna rok temu pisa­łam egza­min zawo­dowy potwier­dza­jący moje kla­sy­fi­ka­cje zawo­dowe. Udało się, więc chyba mogę podzie­lić się z Tobą radami. Teraz po cza­sie wydaje mi się to oczy­wi­ste, ale wtedy ani tro­chę.


Myślisz, że w kilka dni uda Ci się powtó­rzyć mate­riał z pra­wie dwóch lat bądź w przy­padku matury trzech? Jeśli chcesz prze­czy­tać zrób to, ale to w niczym Ci nie pomoże. Przez to tylko uświa­do­misz sobie ile być może cen­nych infor­ma­cji nie pamię­tasz. Zacz­niesz się dener­wo­wać i nasta­wisz się nega­tyw­nie do egza­minu. Tego chyba nie chcesz prawda? Musisz być wypo­częta i pozy­tyw­nie nasta­wiona. Nie przy­chodź 30 minut przed egza­mi­nem, ponie­waż każdy zna­jomy będzie pytał czy się mocno dener­wu­jesz.Rozwią­zuj dużą ilość testów egza­mi­na­cyj­nych. To wła­śnie one pomogą upo­rząd­ko­wać Twoją wie­dzę. Z wła­snego doświad­cze­nia wiem, że nie­które pyta­nia się powta­rzają. W hote­lar­stwie w dużym stop­niu są to pyta­nia doty­czące mar­ke­tingu (w pierw­szej kla­sy­fi­ka­cji). Warto też ana­li­zo­wać każde z zagad­nień. Zapro­po­nuj dla nauczy­ciela czy nie możesz (może­cie) robić tego na lek­cji. Możesz rów­nież roz­wią­zy­wać je online. Umoż­li­wia nam to strona kwa­li­fi­ka­cje w zawo­dzie. Po skoń­cze­niu danego testu możemy zoba­czyć na ile pro­cent napi­sa­li­śmy oraz jakie błędy popeł­ni­li­śmy. Po dużej ilo­ści roz­wią­za­nych testów zazna­czasz poprawną odpo­wiedz auto­ma­tycz­nie.

  

Masz pro­blem z wypeł­nie­niem doku­men­tów, które zawsze poja­wiają się w czę­ści prak­tycz­niej egza­minu? Tutaj też nie­stety trzeba robić kilka egza­mi­nów, żeby wie­dzieć co i jak. Jed­nak mam dla Cie­bie kilka pro­stych rad jak się za to zabrać. Prze­czy­taj treść zada­nia kilka razy. Przy wypeł­nia­niu wra­caj do tre­ści. by nie popeł­nić błędu. Wachasz się w któ­rej rubryce powinna zna­leźć się dana infor­ma­cja? Napisz, ją w dwóch miej­scach jak nie jesteś pewna. Lepiej o jeden raz za dużo napi­sać niż o jeden za mało prawda? 
W tym roku pod­cho­dzisz do egza­minu? Mam nadzieję, że moje rady stały się w jakimś stop­niu pomocne. Pamię­taj! Trzy­mam kciuki.

46 komentarzy:

 1. Ach, przypomniałam sobie właśnie czasy mojej matury... Nie bałam się. No chyba, że matmy, bo ona powodowała, że robiło mi się gorąco i chciało kupę.... - tak reaguje mój organizm na duży stres. Ale pozostałe przedmioty raczej na lajcie.
  Bardzo fajne rady.

  Dodałbym również że najczęściej pierwsza myśl i pierwsza odpowiedź jest poprawna... Im dłużej myślimy tym gorzej nam to wychodzi :D

  OdpowiedzUsuń
 2. Potwierdzam! Aby dobrze zdać egzamin i zminimalizować stres warto, jest przerobić wszystkie wcześniejsze testy, bo bardzo wiele pytań się powtarza! Bardzo pomocny wpis dla osób, które egzamina mają jeszcze przed sobą🙂

  OdpowiedzUsuń
 3. Oj tak powtarzanie wszystkiego przed samym egzaminem nie jest dobrym pomysłem. Nie bez powodu mówi się, że trzeba się z czymś przespać... żeby w głowie się poukładało, a stres nieco opadł. Dobrze rozłożyć sobie naukę w czasie i podejść do wszystkiego na luzie. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 4. Ja nauke do egzaminu zacząłem na początku trzeciej gimnazjum i wyniki miałem nawet dobre. Dostałem się do wymarzonej szkoły i tylko o to mi chodziło. Uczenie się tydzień przed egzaminem jest bez sensu. Lepiej się wyluzować i ewentualnie sobie coś z angielskiego jakieś gry edukacyjne pograć by sobie podstawy powtórzyć dla dzieci.

  http://tutajjestem-lekkomyslny.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 5. Ćwiczenie rozwiązywania testów jest zawsze dobrym rozwiązaniem bo od razu możemy sprawdzić jaki materiał już umiemy

  OdpowiedzUsuń
 6. Ćwiczenie rozwiązywania testów jest zawsze dobrym rozwiązaniem bo od razu możemy sprawdzić jaki materiał musimy jeszcze opanować

  OdpowiedzUsuń
 7. Niedawno miałem ważny egzamin zawodowy, ale tylko z mojej winy zawaliłem ponieważ mało z tej właśnie strony rozwalałem zadani, ale na przyszły rok podejdę, może a nuż zdam, super wpis Zrobiłeś, pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 8. Egzaminy jak to dawno było ;) chociaż planuję powrót na studia więc jeszcze wszystko przede mną :D

  OdpowiedzUsuń
 9. Dobre porady!Ja bym jeszcze dodał,że przed egzaminem pomaga robienie ściąg.Nie bierzemy ich na egzamin ale praca przy nich odświeża pamięć kilka razy lepiej niż przez powtórki.Pozdrawiam i zapraszam do mnie na http://trzeciaparaoczu.blox.pl/html

  OdpowiedzUsuń
 10. Ciekawe rady, ja najwięcej "uczę się" matematyki - opiera się to głównie na robieniu miliona zadań i analizowania rozwiązań dostępnych w sieci - sprawdza się, polecam! :)

  ab-photographs.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 11. Bardzo fajne i mądre rady :)
  Według mnie rozwiązywanie testów z ubiegłych lat jest bardzo dobre , zadania są podobne w większości.
  Pozdrawiam :)
  http://xgabisxworlds.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 12. W pełni się z Tobą zgadzam, mam za sobą jeden egzamin zawodowy, na drugi dopiero się wybiorę w przyszłym roku

  OdpowiedzUsuń
 13. Przydatny, mądry post ;-) Czasami takie wkucie wszystkiego jedynie zamyka nasz umysł i powoduje, że robimy tzw. Głupie błędy... nie potrafimy myśleć... wystarczy, że coś nam umknie... I koniec.

  OdpowiedzUsuń
 14. Cenne rady! Ja za rok mam test gimnazjalny, ale jakoś jestem spokojna. Uczę się systematycznie, mam dobre oceny, więc nie powinno być problemu ;)

  OdpowiedzUsuń
 15. Ja również rok temu pisałam swój pierwszy egzamin zawodowy i z czystym sumieniem mogę polecić rozwiązywanie testów online, bo tak jak mówisz-pytania się powtarzają bardzo często :) Natomiast w części praktycznej moim najlepszym sposobem na zawarcie wszystkich istotnych rzeczy, a przede wszystkim ocenianych punktów jest zrobienie planu, w którym krok po kroku skreślam wykonane już czynności. Nauka dzień przed egzaminem nie ma sensu.

  OdpowiedzUsuń
 16. Ze swojego doswiadczenia wiem, że najlpepiej uczyć sie tuż przed snem. Podczas snu informacje które przywoiliśmy są 'katalogowane' i rano po przebudzeniu pamiętamy niemal wszystko, o czym czytaliśmy dnia poprzedniego.

  OdpowiedzUsuń
 17. Ciesze sie ze mam to wszystko juz za soba. :)

  OdpowiedzUsuń
 18. Dobre rady, na pewno się przydadzą, bo matura już za dwa lata. :(
  Pozdrawiam! :*

  Mój kawałek Internetu

  OdpowiedzUsuń
 19. Pozostaje mi się cieszyć, że nie muszę się już uczyć do żadnych egzaminów :D
  https://altealeszczynska.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 20. hmmm, swietne porady! na pewno skorzystam za 2 lata, gdy bede wlasnie musiala przystapic do napisania matury ;) dobra robota!

  co powiesz na wspólną obserwację? ja już i to z ogromną chęcią! pozdrawiam
  http://justemsi.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 21. Świetne rady, mnie czeka za 2 lata matura. Mam nadzieję, że dobrze ją napisze :) Świetny design

  OdpowiedzUsuń
 22. Bardzo przydatne rady, na pewno kiedys wykorzystam ;)

  OdpowiedzUsuń
 23. Przydatne rady. Możliwe że wykorzystam je jeszcze w życiu :)

  OdpowiedzUsuń
 24. Najgorzej właśnie ze znajomymi. Zawsze przed najzwyklejszym kolosem każdy się nakręca, przepytuje, tworzą okropną wizję nieludzkich pytań. Strach jest normalny i ludzki, ale nie podburzajmy się nawzajem haha :D Świetny post ;)
  http://zdroweciasteczka.blogspot.com :)

  OdpowiedzUsuń
 25. No to się cieszę, że wszelkie egzaminy mam już za sobą i trzymam kciuki za młodzież :) Przydatny wpis dla maturzystów i studentów :)
  https://altealeszczynska.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 26. Do ważnego dla mnie egzaminu jakim jest matura mam jeszcze sporo czasu.
  Powtarzanie materiału powinniśmy zacząć dużo, dużo wcześniej :)
  Pozdrawiam!

  lublins.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 27. Myślę, że Twoje rady są naprawdę bardzo przydatne. Świetny post. :D

  OdpowiedzUsuń
 28. Pamiętam moją maturę... ze stresu mało nie zwymiotowałam. :D Przydatne porady! ;)
  Pozdrawiam! :D

  OdpowiedzUsuń
 29. Cieszę się, że mam przed sobą dwa lata spokoju :D

  Zapraszam!
  http://gabrielle-fashion.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 30. Twoje rady stosuje u siebie zawsze, przeczytanie kilka razy czegoś jest dla mnie podstawą. Przydatny post!

  OdpowiedzUsuń
 31. Mam nadzieję, że uda mi się skorzystać z tych rad podchodząc do egzaminów w sesji letniej. Strasznie nie lubię, gdy przychodzę wcześniej i nagle wszyscy, jak na złość, zaczynają powtarzać na głos, zadawać pytania itd., podczas gdy padają odpowiedzi inne od moich. Wówczas odchodzę dalej, ponieważ nie chcę żeby ktoś mieszał mi w głowie :) Rady są naprawdę świetne!

  OdpowiedzUsuń
 32. Gdy chodziłam do szkoly zawsze kilka dni przed sprawdzianem rozwiązywała różne egzaminy online i one bardzo duzo mi pomogły.

  OdpowiedzUsuń
 33. Egzaminy już mam dawno za mną ale chętnie bym wrocila do tych czasow ;-)

  OdpowiedzUsuń
 34. Matura za kilkanaście dni, stres narasta to prawda, ale staram się go opanować i mocno wierzyć w to, że wszyzstko się uda :)
  Zapraszam do siebie na rozdanie kochana: http://momentdlamnieee.blogspot.com/2017/04/niespodzianka-rozdanie.html

  OdpowiedzUsuń
 35. Ja egzamin gimnazjalny piszę dopiero za rok ^^

  Zapraszam do mnie, dopiero zaczynam:
  http://druga-strona-obiektywu.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 36. Nie lubię egzaminów i towarzyszące im nerwy...ale twoje rady się przydadzą😊

  OdpowiedzUsuń
 37. ja juz wszystkie egzaminy przeszłam. obrona była tragiczna. jedyny egzamin jaki bede jeszcze musiala zdać to prawo jazdy !!

  OdpowiedzUsuń
 38. Zgadzam się z Tobą w 100% i przyda mi się to bo ponownie zamierzam podjąć naukę :D

  OdpowiedzUsuń
 39. Rady bardzo przydatne dla młodych dorosłych, ale nie tylko ;)

  OdpowiedzUsuń
 40. ach, matura już dawno za mną :) ale wskazówki, które zawarte są w tym poście przydadzą się również w innych sytuacjach- nie tylko przed tym ważnym egzaminem ;)
  a sam tekst podeślę młodszej siostrze, bo to ona za kilka dni będzie przechodzić przez trudny matury ;)

  OdpowiedzUsuń
 41. Bardzo praktyczny wpis 😊 przeszlam bardzo duza ilosc egzaminow w zyciu i nigdy nie zawalalam sobie glowy wszystkim na raz i na ostatnia chwile. Dobra organizacja powoduje wieksza szanse nabyc wiedze w odpowiedni sposob 😊

  OdpowiedzUsuń
 42. Ja niestety jestem bardzo niesystematyczna, chciałabym wszystko robić według planu ale nigdy nie wychodzi! Świetny post bardzo pomocny! :)

  OdpowiedzUsuń
 43. Na szczęście wszystkie ważne egzaminy już za mną bo pomimo iż wiem i umiem bardzo stresuję się w takich sytuacjach.

  OdpowiedzUsuń
 44. czasy egzaminów i studiów już dawno za mną. Ale kto ma przed soba polecam wpis

  OdpowiedzUsuń
 45. Twoje rady są bardzo przydatne. Zapraszam do obserwacji mojego bloga ;)
  NATALIEFASHION97

  OdpowiedzUsuń

⁕ Dziękuję za każdy szczery komentarz - to on motywuje do dalszej pracy
⁕ Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zostań na dłużej. Każdy nowy obserwator wywołuje uśmiech na mojej twarzy.